Styrelse

Ordförande Hans Lindblad
Hans är riksgäldsdirektör och fil. dr i nationalekonom med lång erfarenhet från offentlig förvaltning och finansmarknaden. Han har tidigare bl.a. arbetat på ledande positioner inom Riksbanken och Finansdepartementet.

Hans Lindblad

Vice ordförande Villy Bergström
Villy är docent i nationalekonomi och bl.a. tidigare vice riksbankschef,  chef för Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF) och chefredaktör för Dala-Demokraten.

Ledamot Annette Alstadsæter
Annette är professor i skatteekonomi vid Handelshögskolan, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, och forskar på legala och illegala skattejusteringar och dolda utländska tillgångar. Annette leder även Centrum för beskattning och beteendevetenskaplig forskning (http://www.skatteforsk.se), är medlem av den Norska nämnden för petroleumbeskattning och Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet, och har varit medförfattare till två ESO-rapporter om 3:12-reglerna.

AnnetteAlstadsæter 105 x 85

Ledamot Robert Erikson
Robert är professor emeritus i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Hans forskningsintressen avser främst social stratifiering, utbildning och hälsa och då särskilt hur individers livsförlopp påverkas av individuella och strukturella faktorer. Han är ledamot av Vetenskapsakademin och British Academy.

Robert-Eriksson-nr-1

Ledamot Yvonne Gustafsson
Yvonne är ekonom med bred kunskap om statsförvaltningen och har erfarenhet från många ledande positioner i myndigheter och i Regeringskansliet. Yvonne har varit generaldirektör på Statskontoret under 2008-2014 och ESV under 2003-2008. Innan dess var hon statssekreterare med ansvar för försvarsfrågor och handelspolitik. Hon har också erfarenhet från Finansdepartementets budgetavdelning, har flera styrelseuppdrag och har haft ett antal utredningsuppdrag.

YvonneG_Close

Ledamot Lars Hultkrantz
Lars är professor i nationalekonomi och dekan vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Lars forskningsfält är offentlig ekonomi i vid mening, bl.a. transport, miljö, regleringar, styrmedel och samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning. Han är ordförande i styrgruppen för forskarskolan ”Public Affairs” vid Örebro universitet. Han var ledamot i ESO åren 1994 – 2003.

Lars-Hu-nr-1

Ledamot Sylvia Schwaag Serger
Sylvia är prorektor vid Lunds universitet med särskilt ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå samt internationaliseringsfrågor. Hon är professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan och fil.dr. i ekonomisk historia. Sylvia forskar om internationalisering, institutionell ekonomi och innovation med särskilt fokus på Kina.

Sylvia-S-S

Experter är cheferna för Finansdepartementets budgetavdelning, ekonomiska avdelning och skatte- och tullavdelning.