Styrelse

Ordförande Hans Lindblad
Hans är riksgäldsdirektör och fil. dr i nationalekonom med lång erfarenhet från offentlig förvaltning och finansmarknaden. Han har tidigare bl.a. arbetat på ledande positioner inom Riksbanken och Finansdepartementet.

Hans Lindblad

Vice ordförande Villy Bergström
Villy är docent i nationalekonomi och bl.a. tidigare vice riksbankschef,  chef för Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning (FIEF) och chefredaktör för Dala-Demokraten.

Ledamot Robert Erikson
Robert är professor emeritus i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Hans forskningsintressen avser främst social stratifiering, utbildning och hälsa och då särskilt hur individers livsförlopp påverkas av individuella och strukturella faktorer. Han är ledamot av Vetenskapsakademin och British Academy.

Robert-Eriksson-nr-1

Ledamot Yvonne Gustafsson
Yvonne är ekonom med bred kunskap om statsförvaltningen och har erfarenhet från många ledande positioner i myndigheter och i Regeringskansliet. Yvonne har varit generaldirektör på Statskontoret under 2008-2014 och ESV under 2003-2008. Innan dess var hon statssekreterare med ansvar för försvarsfrågor och handelspolitik. Hon har också erfarenhet från Finansdepartementets budgetavdelning, har flera styrelseuppdrag och har haft ett antal utredningsuppdrag.

YvonneG_Close

Ledamot Lars Hultkrantz
Lars är professor i nationalekonomi och dekan vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Lars forskningsfält är offentlig ekonomi i vid mening, bl.a. transport, miljö, regleringar, styrmedel och samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning. Han är ordförande i styrgruppen för forskarskolan ”Public Affairs” vid Örebro universitet. Han var ledamot i ESO åren 1994 – 2003.

Lars-Hu-nr-1

Ledamot Ann-Sofie Kolm
Ann-Sofie är professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning är främst inriktad på hur politik påverkar olika arbetsmarknadsutfall. Hon har bland annat studerat hur skattepolitik påverkar lönebildning, arbetslöshet och utbildning

Ann-Sofie_ Kolm_ liten

Ledamot Sylvia Schwaag Serger
Sylvia ansvarar för internationella samarbeten och nätverk på VINNOVA (Verket för Innovationssystem). Hon är även adjungerad professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hon är fil. dr i ekonomisk historia och forskar om internationalisering, institutionell ekonomi och innovation med särskilt fokus på Kina.

Sylvia-S-S

Ledamot Annika Sundén
Annika är analysdirektör på Arbetsförmedlingen och docent i nationalekonomi. Annika har arbetat med frågor kring socialförsäkringar, arbetsutbud och sparande. Hon var chefsekonom på SIDA och har tidigare arbetat som huvudsekreterare i Socialförsäkringsutredningen år 2005-2006 och för Center for Retirement Research vid Boston College och på amerikanska centralbanken, Federal Reserve Board.

PPM Porträtt

Experter är cheferna för Finansdepartementets budgetavdelning, ekonomiska avdelning och skatte- och tullavdelning.