2010-talets viktigaste politiska frågor

På seminariet diskuteras vilka politiska frågor som blir viktigast under mandatperioden – och resten av 2010-talet? Bl.a. diskuteras:

  • Hur ska den demografiska utvecklingens utmaningar för vård och omsorg mötas?
  • Hur ska arbetsmarknadspolitiken bidra till högre sysselsättning och tillväxt?
  • Hur behöver socialförsäkringarna utvecklas?
  • Hur kan klimatpolitiken bli mer effektiv?
  • Hur kan trafiken och transporterna bli mer effektiva?
  • Håller en ny fattigdom på att växa fram?
  • Vilka reformer behövs i utbildningspolitiken?

Seminariet leds av Thomas Gür

Bland de medverkande finns:

Eva Samakovlis, Konjunkturinstitutet
Svante Axelsson, Svenska Naturskyddsföreningen
Ilija Batljan, Stockholms läns landsting
Joakim Palme, Institutet för Framtidsstudier
Anna Ekström, SACO
Sixten Korkman, ETLA, Finland

Anna Pettersson Westerbergs Powerpointbilder
Eva Samakovlis Powerpointbilder
Iilija Batljans Powerpointbilder
Jan Eric Gustafssons Powerpointbilder
Jan Eric Nilssons Powerpointbilder
Joakim Palmes Powerpointbilder
Oskar Nordstrom Skans Powerpointbilder
Peter Fredrikssons Powerpointbilder
Kristina Alexandersons Powerpointbilder

Seminarieinbjudan

Seminariet har dokumenterats i rapporten 2011:9 Rapport från ett ESO-seminarium – decenniets framtidsfrågor.

Rapport