Allmän nytta eller egen vinning?

På seminariet presenteras rapporten Allmän nytta eller egen vinning?, av Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Richard Öhrvall.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Anna Dahlberg, Pol. red. Expressen
Sophia Djiobaridis, Journalist, uppdrag granskning
Anders Knape, SKL
Gunnar Stetler, Överåklagare, Riksenheten mot korruption.
Johan Sørensson, chefsjurist, Statskontoret
Johan Mörk, Utredare, Statskontoret

Rapport