Bäste herren på täppan?

På seminariet presenteras rapporten: Bäste herre på täppan – en ESO-rapport om bostadsbyggande, av Carl Caesar, Thomas Kalbro och Hans Lind, samt rapporten: Mark, bostadsbyggande och konkurrens – En granskning av den kommunala markanvisningsprocessen, av Statskontoret

Seminariet leds av Lars Heikensten , ESO:s eordförande.

Övriga medverkande:

Michael Cocozza, VD, Botryggt
Yvonne Gustafsson, GD, Statskontoret
Emma Jonsteg, VD, Utopia Arkitekter AB
Joakim Larsson, Borgarråd (M), Stockholms stad
Ola Månsson, VD, Sveriges Byggindustrier
Ulf Perbo, Statssekreterare för frågor om boende och byggande
Jonas Hammarlund, Utredare, Statskontoret

Se seminariet i realtid eller i efterhand.

Författarnas Powerpointbilder.
Jonas Hammarlunds  Powerpointbilder.
Ola Månssons Powerpointbilder
Ulf Perbos Powerpointbilder.

Seminarieinbjudan

Rapport