Bör staten gynna ett privat pensionssparande? – ett seminarium om beskattning av individuella pensioner och tjänstepensioner

Vid seminariet presenteras ESO-rapporten Beskattning av privat pensionssparande, av Åsa-Pia Järliden Bergström, Mårten Palme och Mats Persson.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande

Övriga medverkande:

Mikael Nyman, chefsredaktör, Pensionsnyheterna
Gabriella Sjögren Lindqvist, Fil. dr. SOFI och Stockholms universitet
Göran Zettergren, Chefsekonom, TCO
Christina Lindenius, VD, Försäkringsförbundet

Se seminariet i realtid eller i efterhand

Författarnas  Powerpointbilder

Göran Zettergrens Powerpointbilder

Gabriella Sjögren Lindqvists Powerpointbilder

Seminarieinbjudan

Rapport