Bör staten gynna ett privat pensionssparande? – ett seminarium om beskattning av individuella pensioner och tjänstepensioner

Vid seminariet presenteras ESO-rapporten Beskattning av privat pensionssparande, av Åsa-Pia Järliden Bergström, Mårten Palme och Mats Persson.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande

Övriga medverkande:

Mikael Nyman, chefsredaktör, Pensionsnyheterna
Gabriella Sjögren Lindqvist, Fil. dr. SOFI och Stockholms universitet
Göran Zettergren, Chefsekonom, TCO
Christina Lindenius, VD, Försäkringsförbundet

Författarnas  Powerpointbilder

Göran Zettergrens Powerpointbilder

Gabriella Sjögren Lindqvists Powerpointbilder

Seminarieinbjudan

Rapport