Den långsiktiga finansieringen

På seminariet presenteras rapporten Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga?, av Per Borg.

Seminariet leds av Lars Heikensten. ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Irene Wennemo, Arbetslivschef, LO
Maria Rankka, vd, Timbro
Bo Könberg, Landshövding, Södermanlands län

Per Borgs Powerpointbilder

Bo Könbergs Powerpointbilder

Lars Heikenstens Powerpointbilder: Presentation av ESO.

Seminarieinbjudan

Rapport