ESO söker praktikanter till ht 2018

Praktikanter till ESO ht 2018

Utredningsarbete i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) har som uppgift att ta fram fördjupade underlag för samhällsekonomiska och finanspolitiska beslut. Genom oberoende studier bidrar ESO till samhällsdebatten och blir en brygga mellan forskning och politik. ESO är en kommitté under Finansdepartementet.

Vi söker 1-2 praktikanter som vill bistå ESO i arbetet med att på vetenskaplig grund formulera och besvara frågor av central samhällsekonomisk betydelse. Detta kan bland annat innebära att läsa och kommentera rapportutkast eller att skriva underlag om samhällsekonomiskt viktiga frågor.

Vi söker dig som går en akademisk utbildning inom nationalekonomi eller annan samhällsvetenskap. Du bör vara inskriven på en utbildning där praktik ingår som obligatorisk eller valbar kurs. Du bör ha stort intresse för olika samhällsekonomiska frågor och ha goda kunskaper i svenska.

Intresserad att göra praktik på ESO till hösten? Maila din ansökan med CV till fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se så snart som möjligt, dock senast 20 juni.

Frågor angående praktikplatsen? Kontakta kanslichef Lena Unemo, lena.unemo@regeringskansliet.se eller 08-405 82 80.