ESO söker utredningssekreterare till kansliet

En av våra kollegor i kansliet slutar och nu söker vi en ny utredningssekreterare till vårt team.

I arbetet ingår att identifiera lämpliga författare (forskare och andra experter) och uppslag till ESO-rapporter genom kontinuerlig omvärldsbevakning och egna initiativ och efterforskningar. Arbetet innebär löpande kontakt med rapportförfattare, ledamöter i ESO:s styrelse och deltagare i projektens referensgrupper. Inför publiceringar ingår att arbeta för att rapporterna blir läsvänliga, korrekta och förståeliga. I samband med publiceringarna anordnas ofta seminarier. I dessa fall ingår planering av upplägg och genomförande av seminariet, t.ex. genom att identifiera och bjuda in relevanta personer att kommentera och diskutera rapportens innehåll osv. Vid vissa tillfällen ordnas seminarier på ett tema utan rapport – då ingår planering och genomförande av dessa. Även andra typer av kommunikationsinsatser förekommer och är något vi avser utveckla ytterligare.

ESO:s rapporter spänner över ett brett fält av samhällsekonomiska frågor och arbetet utförs i nära samarbete med övriga i ESO:s kansli.
Beroende på intresse finns vissa möjligheter för utredningssekreterare att skriva hela, eller delar av, ESO-rapporter.

Välkommen med din ansökan senast 10 augusti. Se hela annonsen och sök här:

Utredningssekreterare till kansliet för Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) (reachmee.com)