ESO-seminarium om ägarbeskattning

I samband med att rapporten: Företagandets förutsättningar – en ESO-rapport om den svenska ägarbeskattningen, publiceras bjuder ESO in till seminarium.

Den svenska ägarbeskattningen bygger delvis på att skatter har begränsade effekter på företagande och kapitalbildning. I senare tids forskning framhålls att skatternas utformning har större betydelse. I rapporten diskuterar författarna Magnus Henrekson och Tino Sanandaji bl.a. dessa frågor:

  •  Bygger den svenska ägarbeskattningen på felaktiga förutsättningar?
  •  Vad kan göras för att stärka incitamenten att driva och utveckla företag?
  •  Vilka effekter uppstår när investeringar finansieras med eget respektive lånat kapital?

Efter att författarna har presenterat sin rapport följer en diskussion om den svenska ägarbeskattningen.

Tid: Måndag den 26 maj 2014 kl. 10:00-12:00

Plats: Rosenbads Konferenscenter, Drottninggatan 5, Stockholm

Anmäl till: fi.eso-seminarium@regeringskansliet.se

Sista anmälningsdag: 22 maj

Läs hela seminarieinbjudan med program.