Kontakt

fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se

Lena Unemo, kanslichef
08-405 82 80
lena.unemo@regeringskansliet.se

Axel Merkel. utredningssekr. (Föräldraledig)
08-405 82 59
axel.merkel@regeringskansliet.se

Maria Vredin, utredningssekr.
08-405 25 73
maria.vredin@regeringskansliet.se

Annika Århammar, utredningssekr.
08-405 15 55
annika.arhammar@regeringskansliet.se

Charlotte Nömmera, sekreterare
08-405 41 13
charlotte.nommera@regeringskansliet.se

Postadress

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Finansdepartementet
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm