ESS-rapporter

Inom Finansdepartementet arbetade mellan nyåret 2004 fram till sommaren 2007 en Expertgrupp för Studier i Samhällsekonomi (ESS). ESS hade till uppgift att bredda och fördjupa underlaget för budgetpolitiska och samhällsekonomiska avgöranden.

ESS skulle bevaka utredningar och forskningsrapporter inom policyrelevanta områden och identifiera viktiga kunskapsluckor i nära kontakt med olika kunskapscentra, såväl nationella som internationella. Med ledning av kvalificerade kunskapsöversikter skulle ESS initiera egna utredningar och utvärderingar av relevanta skeenden såväl inom det privata näringslivet som inom den offentliga ekonomin.

Under de år som ESS fanns gavs 11 rapporter ut i en särskild rapportserie som publicerades av Finansdepartementet.

Nedan finns direktlänkar till dessa rapporter.

2007

ESS 2007:1 Ett svårlagt pussel – kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall