Tillgänglighetsredogörelse

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) står bakom den här webbplatsen. Vår ambition är att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Nedan beskrivs hur ESO uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från eso.expertgrupp.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss på:
fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på fi.eso.kontakt@regeringskansliet.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan vända dig till dem om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet. Gör din anmälan här.

Brister på eso.expertgrupp.se

ESO:s webbsida uppfyller inte alla kriterier i WCAG (standard för tillgänglighet). Detta gäller exempelvis pdf-dokument med presentationsbilder från seminarier.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll. Med hänsyn till ESO:s storlek och det som är vårt främsta bidrag till allmänheten ligger vårt primära fokus på att tillgängliggöra rapporter och seminarier/webbinarier.

ESO har en stor mängd dokument som behöver åtgärdas för att tillgängliggöras för alla. Det krävs ett omfattande arbete att åtgärda alla dokument, vilket inte är möjligt att göra före den 23 september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

En extern aktör, webbyrån Bazooka, har genomfört en oberoende granskning av eso.expertgrupp.se. Den senaste bedömning gjordes den 16 mars 2020 och webbplatsen erhöll betyget 78/100 enligt Googles tillgänglighetstjänst.

Denna redogörelse uppdaterades senast den 11 december 2020.