Seminarier

För att sprida resultaten av de rapporter som ESO ger ut hålls oftast ett seminarium i samband med rapportpubliceringen, (vanligtvis i Rosenbads konferenscenter). Seminarierna kan också följas direkt eller i efterhand på ESO:s webbsida.

Kommande seminarier annonseras på ESO:s webbsida. Personer som har visat intresse för våra seminarier tidigare och de som kan tänkas ha intresse för ett specifikt seminarium får inbjudan till seminariet. Alla är dock välkomna att anmäla sig.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009