Gängens geografi – brott och plats

De senaste årens våldsamma utveckling i gängmiljöerna särskilt i Stockholm har påverkat bilden av Sverige både inrikes och utomlands. Tyskland har utnämnt Sverige som farligast i Europa och trots att våldet på en övergripande nivå inte ökat per capita sedan 1990-talet, har det grova våldet, med skjut- och stickvapen, ökat dramatiskt. Även den ekonomiska brottsligheten, som utgör en stark drivkraft för kriminalitet, har ökat de senaste årtiondena. Medan brottsplatsen för våldsdåd är förhållandevis lätt att avgöra är de ekonomiska brotten betydligt svårare att platsbestämma. Både brottsbekämpning och förebyggande arbete kan emellertid bli mer träffsäkra med kunskap om varför brotten begås på vissa platser.

I en ny rapport till ESO, Kriminella på kartan, redogör Hernan Mondani och Amir Rostami för den organiserade brottslighetens utveckling och de samvariationer i organiserad brottslighet och geografi som kan beläggas. Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer ett samtal mellan experter och forskare. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:
• Vilka typer av kriminella organiseringar förekommer i Sverige?
• Finns kopplingar mellan utsatta områden och den organiserade brottsligheten?
• Hur kan vi vända den negativa våldsutvecklingen och minska den organiserade brottsligheten?

Se seminariet här:


Författarnas bilder.

Vid seminariet medverkar:

Amir Rostami, rapportförfattare
Anna Karin Hansen, chef Brottsförebyggande kansliet, Ekobrottsmyndigheten
Fredrik Kärrholm, riksdagsledamot (M)
Hernan Mondani, rapportförfattare
Kim Nilvall, kriminalinspektör, Polismyndigheten
Mattias Vepsä, riksdagsledamot (S)
Åsa Ljusberg, statsledningskontoret, Stockholms stad

Karolina Ekholm, ordförande i ESO:s styrelse, modererar seminariet.
Seminarieinbjudan 230405.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport