Kansli

Lena Unemo, kanslichef.
Lena är ekonomie licentiat i nationalekonomi. Hon har tidigare bl.a. arbetat med Långtidsutredningarna på Finansdepartementet och inom Riksrevisionens effektivitetsrevision.
CV Lena Unemo

08-405 82 80
lena.unemo@regeringskansliet.se

Anna Norén, utredningssekreterare.
Anna är doktor i nationalekonomi och har tidigare arbetat bl.a. på Riksrevisionens effektivitetsrevision.

08-405 16 67
anna.noren@regeringskansliet.se

Maria Vredin, utredningssekreterare.
Maria är docent i nationalekonomi. Hon har tidigare arbetat bl.a. på VTI och Konjunkturinstitutet.
CV Maria Vredin

08-405 25 73
maria.vredin@regeringskansliet.se

maria_vredin_johansson bild

Charlotte Nömmera, sekreterare.
Charlotte är administratör och hon har tidigare arbetat bl.a. på Finansdepartementets budgetavdelning.

08-405 41 13
charlotte.nommera@regeringskansliet.se

Charlotte-No-nr-1