Kansli

Lena Unemo, kanslichef.
Lena är ekonomie licentiat i nationalekonomi. Hon har tidigare bl.a. arbetat med Långtidsutredningarna på Finansdepartementet och inom Riksrevisionens effektivitetsrevision.
CV Lena Unemo

08-405 82 80
lena.unemo@regeringskansliet.se

Axel Merkel, utredningssekreterare. (Föräldraledig)
Axel har disputerat inom transportekonomi och har tidigare arbetat bl.a. på VTI.

08-405 82 59
axel.merkel@regeringskansliet.se

Maria Vredin, utredningssekreterare.
Maria är docent i nationalekonomi. Hon har tidigare arbetat bl.a. på VTI och Konjunkturinstitutet.
CV Maria Vredin

08-405 25 73
maria.vredin@regeringskansliet.se

maria_vredin_johansson bild

Annika Århammar, utredningssekreterare.
Annika är nationalekonom med bred erfarenhet från Regeringskansliet, främst Arbetsmarknads- och Finansdepartementet. Hon har arbetat med frågor som rör migration, integration och segregation, arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt med flera Långtidsutredningar.

08-405 15 55
annika.arhammar@regeringskansliet.se

Charlotte Nömmera, sekreterare.
Charlotte är administratör och hon har tidigare arbetat bl.a. på Finansdepartementets budgetavdelning.

08-405 41 13
charlotte.nommera@regeringskansliet.se

Charlotte-No-nr-1