Kansli

 

Lena Unemo, kanslichef.
Lena är ekonomie licentiat i nationalekonomi. Hon har tidigare bl.a. arbetat med Långtidsutredningarna på Finansdepartementet och inom Riksrevisionens effektivitetsrevision.
CV Lena Unemo

08-405 82 80
lena.unemo@regeringskansliet.se

Maria Vredin Johansson, utredningssekreterare.
Maria är docent i nationalekonomi. Hon har tidigare arbetat bl.a. på VTI och Konjunkturinstitutet.
CV Maria Vredin Johansson

08-405 25 73
maria.vredin-johansson@regeringskansliet.se

maria_vredin_johansson bild

Elly-Ann Lindström, utredningssekreterare.
Elly-Ann är doktor i nationalekonomi. Hon har tidigare arbetat bl.a. på Finansdepartementets skatte- och tullavdelning och IFAU.
CV Elly-Ann Lindström

08-405 36 41
elly-ann.lindstrom@regeringskansliet.se

Elly-Ann Lindström

Charlotte Nömmera, kanslisekreterare.
Charlotte är administratör och hon har tidigare arbetat bl.a. på Finansdepartementets budgetavdelning.

08-405 41 13
charlotte.nommera@regeringskansliet.se

Charlotte-No-nr-1