Styrelse

Ordförande Karolina Ekholm
Karolina är Riksgäldsdirektör och chef för Riksgälden och har tidigare varit professor vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har undervisat och forskat inom internationell ekonomi, makroekonomi och finansiell ekonomi. Mellan 2009 och 2014 var hon vice riksbankschef och därefter mellan 2014 och 2019 statssekreterare på Finansdepartementet med ansvar för ekonomisk analys och internationellt samarbete på det ekonomisk-politiska området.

Bild på Karolina Ekholm

Vice ordförande Jonas Eliasson
Jonas är tillgänglighetsdirektör vid Trafikverket, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet och ordförande för Ingenjörsvetenskapsakademins samhällsbyggnadsavdelning. Han är tekn dr i transport- och lokaliseringsanalys, och har tidigare varit professor i transportsystemanalys vid KTH och trafikdirektör i Stockholms stad. Hans forskning handlar bland annat om samhällsekonomiska analysmetoder, transportprissättning och samspelen mellan transportsystem, miljö och samhällsutveckling.

Ledamot Fredrik Carlsson
Fredrik är professor i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet. Hans forskning fokuserar på aspekter som rör både beteende- och miljöekonomi. Mer specifikt utforskar han betydelsen av faktorer såsom sociala preferenser, normer och rättvisuppfattning för samarbete och hantering av miljöresurser.

Foto på Fredrik Carlsson

Ledamot Ann-Zofie Duvander
Ann-Zofie är professor i sociologi och demografi vid Mittuniversitetet och Stockholms universitet. Hennes forskning handlar främst om familjepolitik, ofta i ett internationellt perspektiv. Hon har tidigare arbetat bl.a. på Försäkringskassan, SCB och Inspektionen för socialförsäkringen.

Ledamot Gissur Erlingsson
Gissur är professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet. Hans forskning är inriktad mot frågor som rör offentlig korruption, lokal demokrati, decentraliseringens värden och kommunal självstyrelse samt samhällspolarisering med geografi som grund.

Gissur Erlingsson

Ledamot Ingrid Petersson
Ingrid arbetar med olika styrelse-, utrednings- och konsultuppdrag. Hon har examen från internationella ekonomlinjen och lång erfarenhet av att styra och leda offentlig verksamhet. Hon har bland annat varit generaldirektör för forskningsrådet Formas och arbetat i Statsrådsberedningen, Finans- och Socialdepartementen och varit överdirektör på Riksförsäkringsverket. Hon har också varit ansvarig för samhällskontakter vad avser forskning och innovation på europanivå inom AstraZeneca.

Ledamot Mikael Sandström
Avgående ledamot under våren 2023

Mikael är ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm. Han har bland annat forskat om miljöekonomi och om skolval. Han började arbeta på Moderaternas riksdagskansli 2002, och var statssekreterare åt Fredrik Reinfeldt 2006-2014. Sedan 2014 har han bland annat arbetat som rådgivare åt Anna Kinberg Batra och Ulf Kristersson och som chefsekonom på TCO. Nu är han public affairsrådgivare, bland annat som Senior Advisor på Diplomat Communications.

Foto på Mikael Sandström

Experter är cheferna för Finansdepartementets budgetavdelning och skatte- och tullavdelning respektive internationella och ekonomiska avdelningen.