Styrelse

Ordförande Hans Lindblad
Hans är riksgäldsdirektör och fil. dr i nationalekonom med lång erfarenhet från offentlig förvaltning och finansmarknaden. Han har tidigare bl.a. arbetat på ledande positioner inom Riksbanken och Finansdepartementet.

Hans Lindblad

Vice ordförande Ingrid Petersson
Ingrid är generaldirektör för forskningsrådet Formas. Hon har examen från internationella ekonomlinjen och lång erfarenhet av att styra och leda offentlig verksamhet. Hon har bland annat arbetat i Statsrådsberedningen, Finans- och Socialdepartementen och varit överdirektör på Riksförsäkringsverket. Hon har också varit ansvarig för samhällskontakter vad avser forskning och innovation på europanivå inom AstraZeneca.

Ledamot Ann-Zofie Duvander
Ann-Zofie är professor i demografi vid Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning handlar främst om familjepolitik, ofta i ett internationellt perspektiv. Hon har tidigare arbetat bl.a. på Försäkringskassan, SCB och Inspektionen för socialförsäkringen.

Ledamot Jonas Eliasson
Jonas är tillgänglighetsdirektör vid Trafikverket, gästprofessor i transportsystem vid Linköpings universitet och ordförande för Ingenjörsvetenskapsakademins samhällsbyggnadsavdelning. Han är tekn dr i transport- och lokaliseringsanalys, och har tidigare varit professor i transportsystemanalys vid KTH och trafikdirektör i Stockholms stad. Hans forskning handlar bland annat om samhällsekonomiska analysmetoder, transportprissättning och samspelen mellan transportsystem, miljö och samhällsutveckling.

Ledamot Sylvia Schwaag Serger
Sylvia är prorektor vid Lunds universitet med särskilt ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå samt internationaliseringsfrågor. Hon är professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan och fil.dr. i ekonomisk historia. Sylvia forskar om internationalisering, institutionell ekonomi och innovation med särskilt fokus på Kina.

Sylvia-S-S

Ledamot Anna Seim
Anna är docent I nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning behandlar ofta olika utfall av ekonomisk politik och hon har bland annat studerar effekter på lönebildning och arbetslöshet av finans- och penningpolitik samt sambandet mellan politiska regimer och långsiktig tillväxt. Anna var medlem i SNS konjunkturråd 2012 och är sedan 2013 med i Riksgäldens vetenskapliga råd.

Anna Seim

Ledamot Annika Sundén
Annika är analysdirektör vid Arbetsförmedlingen och docent i nationalekonomi med lång erfarenhet av offentlig förvaltning, socialförsäkringar och arbetsmarknad. Hon har tidigare arbetat bl a vid Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och amerikanska centralbanken.

Ledamot Peter Skogman Thoursie
Peter är professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Peters forskningsområde är empirisk arbetsmarknadsekonomi, bland annat med inriktning hur socialförsäkringssystemet samspelar med arbetsmarknaden, samt könsskillnader på arbetsmarknaden.

Experter är cheferna för Finansdepartementets budgetavdelning, ekonomiska avdelning och skatte- och tullavdelning.