Styrelse

Ordförande Hans Lindblad
Hans är riksgäldsdirektör och fil. dr i nationalekonom med lång erfarenhet från offentlig förvaltning och finansmarknaden. Han har tidigare bl.a. arbetat på ledande positioner inom Riksbanken och Finansdepartementet.

Hans Lindblad

Vice ordförande Yvonne Gustafsson
Yvonne är ekonom med bred kunskap om statsförvaltningen och har erfarenhet från många ledande positioner i myndigheter och i Regeringskansliet. Yvonne har varit generaldirektör på Statskontoret under 2008-2014 och ESV under 2003-2008. Innan dess var hon statssekreterare med ansvar för försvarsfrågor och handelspolitik. Hon har också erfarenhet från Finansdepartementets budgetavdelning, har flera styrelseuppdrag och har haft ett antal utredningsuppdrag.

YvonneG_Close

Ledamot Robert Erikson
Robert är professor emeritus i sociologi vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Hans forskningsintressen avser främst social stratifiering, utbildning och hälsa och då särskilt hur individers livsförlopp påverkas av individuella och strukturella faktorer. Han är ledamot av Vetenskapsakademin och British Academy.

Robert-Eriksson-nr-1

Ledamot Lars Hultkrantz
Lars är professor i nationalekonomi och dekan vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Lars forskningsfält är offentlig ekonomi i vid mening, bl.a. transport, miljö, regleringar, styrmedel och samhällsekonomisk lönsamhetsbedömning. Han är ordförande i styrgruppen för forskarskolan ”Public Affairs” vid Örebro universitet. Han var ledamot i ESO åren 1994 – 2003.

Lars-Hu-nr-1

Ledamot Sylvia Schwaag Serger
Sylvia är prorektor vid Lunds universitet med särskilt ansvar för utbildningsfrågor på grund- och avancerad nivå samt internationaliseringsfrågor. Hon är professor i forskningspolitik vid Ekonomihögskolan och fil.dr. i ekonomisk historia. Sylvia forskar om internationalisering, institutionell ekonomi och innovation med särskilt fokus på Kina.

Sylvia-S-S

Ledamot Anna Seim
Anna är docent I nationalekonomi vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hennes forskning behandlar ofta olika utfall av ekonomisk politik och hon har bland annat studerar effekter på lönebildning och arbetslöshet av finans- och penningpolitik samt sambandet mellan politiska regimer och långsiktig tillväxt. Anna var medlem i SNS konjunkturråd 2012 och är sedan 2013 med i Riksgäldens vetenskapliga råd.

Anna Seim

Ledamot Annika Sundén
Annika är analysdirektör vid Arbetsförmedlingen och docent i nationalekonomi med lång erfarenhet av offentlig förvaltning, socialförsäkringar och arbetsmarknad. Hon har tidigare arbetat bl a vid Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan och amerikanska centralbanken.

Ledamot Peter Skogman Thoursie
Peter är professor i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Peters forskningsområde är empirisk arbetsmarknadsekonomi, bland annat med inriktning hur socialförsäkringssystemet samspelar med arbetsmarknaden, samt könsskillnader på arbetsmarknaden.

Experter är cheferna för Finansdepartementets budgetavdelning, ekonomiska avdelning och skatte- och tullavdelning.