Styrelse

Ordförande Karolina Ekholm
Karolina är Riksgäldsdirektör och chef för Riksgälden och har tidigare varit professor vid nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet. Hon har undervisat och forskat inom internationell ekonomi, makroekonomi och finansiell ekonomi. Mellan 2009 och 2014 var hon vice riksbankschef och därefter mellan 2014 och 2019 statssekreterare på Finansdepartementet med ansvar för ekonomisk analys och internationellt samarbete på det ekonomisk-politiska området.

Bild på Karolina Ekholm

Vice ordförande Jonas Eliasson
Jonas är teknologie doktor i transport- och lokaliseringsanalys. Han är tillgänglighetsdirektör vid Trafikverket och professor i transportsystem vid Linköpings universitet. Tidigare har han varit professor vid KTH och trafikdirektör i Stockholms stad. Hans forskning handlar bland annat om samhällsekonomisk analys, transportprissättning och samspel mellan transportsystem, miljö och samhällsutveckling.

Ledamot Fredrik Carlsson
Fredrik är professor i nationalekonomi vid Göteborgs Universitet. Hans forskning fokuserar på aspekter som rör både beteende- och miljöekonomi. Mer specifikt utforskar han betydelsen av faktorer såsom sociala preferenser, normer och rättvisuppfattning för samarbete och hantering av miljöresurser.

Foto på Fredrik Carlsson

Ledamot Gissur Erlingsson
Gissur är professor i statsvetenskap vid Linköpings Universitet. Hans forskning är inriktad mot frågor som rör offentlig korruption, lokal demokrati, decentraliseringens värden och kommunal självstyrelse samt samhällspolarisering med geografi som grund.

Gissur Erlingsson

Ledamot Lena Sellgren
Lena är chefekonom på Business Sweden. Hon är fil. lic. i nationalekonomi från Lunds universitet. Hon har också en byggingenjörsexamen inom hus- och samhällsplanering. Lena har tidigare arbetat som bl.a. chefsanalytiker på Nordea Markets, varit chef för enheten offentliga finanser vid Konjunkturinstitutet och arbetat drygt tio år vid Finansdepartementet, bland annat som biträdande chef för skatteekonomisk analys.

Ledamot Marie Torstensson Levander
Marie är professor i Hälsa & Samhälle med inriktning mot kriminologi vid Malmö Universitet. Fokus i hennes forskning är att öka kunskapen om brottslighetens orsaker för att därigenom utveckla det brottspreventiva arbetet när det gäller innehåll, inriktning och organisering. Exempel på forskningsområden är kriminella karriärer, könsskillnader och brott, brott i stadsmiljö, rädsla för brott.

Bild på Marie

Ledamot Anne Vadasz Nilsson
Anne är generaldirektör för Kammarkollegiet. Hon har tidigare varit generaldirektör för Energimarknadsinspektionen under nio år. Anne har en lång erfarenhet av statlig verksamhet och att arbeta för välfungerade marknader inom energi- och konkurrensrättsområdet, både i Sverige och internationellt. På Konkurrensverket, där hon arbetade under åren 2000-2013, var hon bland annat avdelningschef och ställföreträdande generaldirektör. Anne är utbildad jur. kand. från Uppsala Universitet.

Bild på Anne Vadasz Nilsson

Ledamot Robert Östling
Robert är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Hans forskningsområden ligger inom tillämpad mikroekonomi, beteendeekonomi och spelteori. Han forskar till exempel om förmögenhetseffekter genom att studera lotterivinnare och strategisk interaktion mellan begränsat rationella aktörer.

Bild på Robert Östling

Experter är cheferna för Finansdepartementets budgetavdelning och skatte- och tullavdelning respektive internationella och ekonomiska avdelningen.