Innebär EU:s nya klimatpolitik att de svenska klimatmålen är överspelade?

Se seminariet i efterhand här:

Författarens bilder.
Runar Brännlunds bilder.
Seminarieinbjudan med program 230607.
Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Genom EU:s klimatlag och reformpaketet Fit for 55 har EU:s regeringar och Europaparlamentet beslutat om skärpta klimatmål som ska minska unionens utsläpp av växthusgaser i linje med Parisavtalet. Den svenska klimatpolitiken sägs ofta vara unikt ambitiös men eftersom det nu finns avgörande skillnader mellan Sveriges och EU:s målformuleringar är frågan om detta fortfarande gäller eller om de svenska klimatmålen har förlorat sin relevans.

I en ny rapport till ESO, Temperaturhöjning i klimatpolitiken, beskriver Magnus Nilsson de centrala delarna i EU:s nya klimatpaket Fit for 55 och jämför dessa med de svenska klimatmålen. Vid seminariet presenteras rapporten och sedan följer ett samtal mellan experter och forskare. Frågor som kommer att diskuteras på seminariet är bland annat:

• Vilka är de största skillnaderna mellan Sveriges och EU:s mål?
• Hur behöver de svenska klimatmålen anpassas efter EU:s nya regelverk?
• Vari ligger de största utmaningarna för Sverige?

Vid seminariet medverkar:

Isabella Lövin författare, före detta Miljö- och klimatminister och EU-parlamentariker
Lars Tysklind, ordförande i Miljömålsberedningen
Magnus Nilsson, rapportförfattare
Runar Brännlund, professor emeritus, Umeå universitet

Robert Östling, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Rapport