2023:7 Temperaturhöjning i klimatpolitiken – en ESO-rapport om EU:s nya lagstiftning i svensk kontext

Det svenska medlemskapet i EU innebär att Sverige på många områden har överlåtit lagstiftningsmakten från regering och riksdag till EU – Europaparlamentet, ministerrådet (EU:s regeringar) och kommissionen. I praktiken betyder det att den svenska riksdagen och regeringen inte har full rådighet över all politik som rör Sverige. Men vad händer när EU bestämmer något som inte helt harmonierar med tidigare beslutad svensk politik? Just en sådan situation befinner vi oss i nu. EU har genom reformpaketet Fit for 55 beslutat om nya klimatmål som inte helt överensstämmer med de svenska. EU:s nya klimatpolitik innebär utsläppsminskningar i paritet med Parisavtalet och är nog så ambitiösa som de svenska klimatmålen, men där finns avgörande skillnader i målformuleringarna. Hur ska Sverige göra för att ”rätta in sig i ledet” och samtidigt kunna driva på klimatarbetet?

I den här rapporten till ESO beskriver Magnus Nilsson de centrala delarna i EU:s nya klimatlagstiftning, främst unionens tre utsläpps- och inlagringsbudgetar, och jämför dem med de svenska klimatmålen. Slutsatsen är att Sverige måste revidera de nationella klimatmålen, bland annat till följd av att det saknas ett nationellt mål för inlagring av koldioxid i landskapet och träprodukter och att det svenska sektorsmålet för transporter inte bedöms leda till ytterligare utsläppsminskningar.

Magnus Nilsson är miljökonsult, specialiserad på europeisk klimatpolitik.

Varför har du skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Läs sammanfattning och English summary.
Läs den digitala kompletteringen.
Pressmeddelande.
Beställ tryckt exemplar av ESO-rapport 2023:7 (Elanders webbplats)

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

ATL ”EU tvingar inte Sverige att minska avverkningarna”
Svenska Dagbladet Tänker Sverige punktera EU:s klimatlagar?
Second Opinion Sannolikt krävs stöd för att dämpa el-kostnader
DN Peter Alestig: Räkna med högre bränslepriser – och kanske klimatpengar på kontot
Dagens arena Panikläge för svensk klimatpolitik
Dagens Arena Klimatmålet netto-noll 2045 är otillräckligt
Bioenergi Hassler ger regeringen alibi
SVT Klimatministern och regeringens utredare håller pressträff om Sveriges klimatmål
Realtid John Hassler: ”Ingen minskad ambitionsnivå när det gäller utsläppen”
Dagens Nyheter Utredning föreslår att alla svenska klimatmål görs om
Auto Motor & Sport Regeringen: Elbilsköpare ska få skrotningspremie
DN EU-kommissionen: Betala skogsägare för att hindra översvämningar
Bioenergi Nu har alla avrått Tidöpartierna, men hjälper det?
SVT Nyheter Därför ägnar Agenda hela sändningen åt torkan och klimatet
Expressen Har regeringen fått skäl att ompröva Tidöavtalet?
Expressen Har regeringen fått skäl att ompröva Tidöavtalet?
Dagens nyheter Ökande utsläpp – överger regeringen klimatmålet?
SvD Dags att skrota svenska klimatmål
OmEv ESO-rapport: Halverad användning av fossila drivmedel i Sverige till 2030
Supermiljöbloggen Utredare: ”Svensk klimatpolitik halkar efter EU – och det kan bli dyrt ”
Sveriges Radio EU stramar upp klimatarbetet – Sveriges mål behöver skärpas
SVT Nyheter Expertgrupp: Svenska klimatmålen kan slopas
Nordiska Projekt Debatt: ”Färre träd måste fällas om Sverige ska klara EU-kraven”
Dagens nyheter ”Färre träd måste fällas om vi ska klara EU-kraven”