Komplettering till 2023:7. Uppföljning av ytterligare lagstiftning i Fit for 55

I en komplettering till rapporten Temperaturhöjning i klimatpolitiken analyserar Magnus Nilsson de förändringar i lagstiftningspaketet Fit for 55 som Europaparlamentet och EU:s regeringar kommit överens om efter publiceringen av hans rapport i juni 2023.

English summary.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

DN Peter Alestig: Räkna med högre bränslepriser – och kanske klimatpengar på kontot
Dagens Arena Klimatmålet netto-noll 2045 är otillräckligt
DN Debatt Energiskatterna måste höjas för att klara EU-kraven