Hur kan brottsliga banor brytas?

I Tidöavtalet aviseras krafttag mot ungdomsbrottsligheten och ett aktuellt förslag är att ersätta Statens institutionsstyrelses (Sis) slutenvårdsplatser med ungdomsfängelser i Kriminalvårdens regi. Ungdomar, 15–17 år, som döms till frihetsberövande påföljder är i allmänhet tungt belastade med ett stort behov av stöd på olika områden, inte minst i skolan. Utan behandling och utslussning kan de ha svårare att anpassa sig till samhället. När röster höjs för hårdare tag är frågan vad som fungerar bäst – järnhandskar eller Lovikkavantar?

I en ny rapport till ESO, Tuffa tag och tillit, undersöker Tove Pettersson återfall, utslussning och eftervård bland dömda till sluten ungdomsvård 1999–2017. Vid seminariet presenterar hon rapporten och sedan följer ett samtal mellan experter och forskare. Seminariet avslutas med en politisk kommentar. Frågor som kommer att diskuteras är till exempel:

• Hur kan utslussningen av frihetsberövade ungdomar förbättras?
• Vilka är de största utmaningarna med ”hårdare tag” och ungdomsfängelser?
• Finns det åtgärder för unga som har bevisad effekt för att minska återfallen i brott?

Vid seminariet medverkar:

Elisabet Åbjörnsson Hollmark, gd, Statens institutionsstyrelse (Sis)
Heike Erkers, förbundsordförande Akademikerförbundet, SSR
Matthew Lindquist, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet
Minna Ljunggren, statssekreterare åt Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M)
Tove Pettersson, rapportförfattare
Jonas Eliasson, vice ordförande i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Läs hela inbjudan med program.


Författarens bilder.
Matthew Lindquist bilder.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport