En smartare hälso- och sjukvård?

Den digitala tekniken har de senaste åren förändrat hälso- och sjukvården. Framväxten av nätläkare och möjligheten för en robot att diagnosticera sjukdom är två exempel. Även om den nya tekniken tar stora kliv framåt är det inte lika självklart att implementeringen håller jämna steg. Vad krävs för att bättre dra fördelar av digitaliseringen? Vilka risker uppstår, inte minst kopplat till den personliga integriteten, när den nya tekniken tas i bruk?

I två nya rapporter till ESO, Operation digitalisering av Mårten Blix och Charlotta Levay och Data i egna händer av Allan Gustafsson, studeras digitaliseringen av hälso- och sjukvården ur olika synvinklar. Blix och Levay undersöker, bland annat på basis av de senaste årens forskningsrön, vilka erfarenheter som hittills finns av digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Gustafsson presenterar i sin rapport ett förslag på hur data skulle kunna lagras i ett personligt hälsokonto och undersöker de juridiska förutsättningarna för det.

Vid seminariet presenteras rapporterna. Därefter följer kommentarer och en diskussion. Frågor som diskuteras är bland annat:

  • Vilka positiva effekter medför en ökad digitalisering av hälso- och sjukvården?
  • Kommer den ökade tillgängligheten gagna vissa patientgrupper mer än andra?
  • Hur kan vi vara säkra på att våra digitala hälsodata inte kommer i fel händer?

Medverkar vid seminariet gör bl.a:

Mårten Blix, fil.dr, Institutet för Näringslivsforskning
Daniel Forslund, ordförande i Stockholms läns landstings Innovations- och utvecklingsutskott
Allan Gustafsson, PhD och vd, Mapsec
Eva Leach Elfgren, expert digitalisering och e-hälsa
Charlotta Levay, docent, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Heidi Stensmyren, ordförande, Läkarförbundet
Katarina Tullstedt, enhetschef, Datainspektionen
Dolores Öhman, f.d regionråd och ordförande i Skånes e-hälsoberedning (MP)
Britt Östlund, professor, KTH och Lunds universitet

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Seminarieinbjudan med program.

Mårten Blix och Charlotta Levays bilder.
Allan Gustafssons bilder.
Britt Östlunds bilder.
Katarina Tullstedts bilder.

Rapport