2018:7 Data i egna händer – en ESO-rapport om personliga hälsokonton

Trots Sveriges målsättning att vara bäst i världen på e-hälsa 2025 brottas den svenska hälso- och sjukvården med stora problem när det gäller implementeringen av digital teknik. Många av landstingens informationssystem baseras på olika it-standarder vilket försvårar kommunikationen mellan behandlande vårdenheter på regional och lokal nivå. Det innebär att varje vårdgivare i princip måste samla sin egen patientdata vid varje vårdtillfälle. Utöver en administrativ belastning för personalen riskerar bristande kommunikation leda till att patienter får fel behandling. I den här rapporten till ESO presenterar Allan Gustafsson ett genomgripande förslag på lösning av vårdens informationsproblem. Genom ett personligt, digitalt hälsokonto kan individen få kontroll över sina egna data och själv bestämma vem han eller hon vill dela informationen med. Författaren undersöker också om förslaget är förenligt med EU:s dataskyddsförordning och menar att så är fallet. Hans rekommendation blir därför att staten bör bana väg för individuella hälsokonton så snart som möjligt.

Allan Gustafsson är disputerad nationalekonom från Stanford University. Han är vd för Mapsec och har genomfört utredningsuppdrag nationellt för bl.a. Regeringskansliet och internationellt för IMF och Världsbanken. Han är en av initiativtagarna till, och aktiv i, NIMI-initiativet; Nytänkande Inom Medicinsk Informatik.

Varför har du skrivit rapporten?

Vad är det viktigaste resultatet?

Vad behöver förändras?

Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Insikts medicin Allan Gustafssons slutreplik: GDPR öppnar för personliga hälsokonton
Dagens medicin Nu föreslås ”hälsokonto 2.0”
SvD ”Personliga hälsokonton kan revolutionera vården”
SvD ”Personliga hälsokonton kan revolutionera vården”
Insikt medicin ESO-rapport: Integritet har vägt tyngre än big data