2018:6 Operation digitalisering – en ESO-rapport om hälso- och sjukvården

För att kunna möta de höga förväntningar som ställs på sjukvården, i dag och i framtiden, måste digitaliseringens möjligheter tillvaratas på bästa sätt. I denna ESO-rapport går Mårten Blix och Charlotta Levay igenom litteraturen i jakt på nationella och internationella erfarenheter av digitaliseringen av hälso- och sjukvården. Baserat på sammanställningar av resultat från forskningsartiklar – i huvudsak från högt rankade vetenskapliga tidskrifter, men även andra källor med hög trovärdighet – ger författarna förslag på hur digitaliseringens potential bäst kan tas tillvara i den svenska vården. Slutsatsen är att det behövs ett målinriktat nationellt arbete för en effektiv digital vård med ett anpassat ersättningssystem. För att få en smidig övergång till mer digitaliserad vård är det viktigt att vårdpersonalen involveras och får den kompetensutveckling som krävs. Det är också av största vikt att patienternas integritet skyddas vid all användning av sjukvårdsdata.

Mårten Blix är fil. dr i nationalekonomi och verksam vid Institutet för Näringslivsforskning. Han har arbetat på Riksbanken och i Regeringskansliet, samt varit sekreterare i Framtidskommissionen 2012–13. Hans arbete är inriktat på digitalisering och strukturomvandling.

Charlotta Levay är docent i företagsekonomi med inriktning på organisation på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Hon har varit Harkness Fellow in Health Care Policy and Practice vid Harvard Medical School samt sekreterare i Framtidskommissionen. Hennes forskning rör ledarskap och professionella organisationer.

Varför har ni skrivit rapporten?

Vad är det viktigaste resultatet?

Vad behöver förändras?

Läs sammanfattning och English Summary.
English version: Digitalization and Health Care.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Kvartal Kan digitaliseringen rädda vården?
it-hälsa Hur bättre digitalt samarbete kan hjälpa sjukvården att sätta patienterna först
Dagens PS Digitalisering av vården ger stora möjligheter
Allehanda Sofia Mirjamsdotter: Nylands hälsocentral kan bli ännu bättre med hjälp av digitala läkarbesök
SvD ”Är detta början till slutet för nätläkarna?”
SvD ”Sverige har redan en unik digital plattform”
Äldre i centrum Vinster med digitalisering av vården
Vårdföretagarna Välkommen ESO-rapport om digitalisering i vården
SvD ”Haveri i digitaliseringen av svensk sjukvård”
Sveriges Radio Inslag från morgonekot
SvD ”Digitalt lyft ett måste för svensk välfärd”