Produktivitet i offentlig verksamhet

Effektiviteten i den offentliga sektorn har länge varit föremål för diskussion. Att mäta produktivitet i sektorn är svårt. Det aktuella kunskapsläget inom området diskuteras i en ESO-antologi som presenterades förra året (ESO 2013:8). Nu presenteras ytterligare en studie Med nya mått mätt – en ESO-rapport om indikationer på produktivitetsutveckling i offentlig sektor, där fil.dr Magnus Arnek diskuterar hur produktivitutvecklingen kan följas med hjälp av indikatorer.

På seminariet presenteras ESO-rapporterna och därefter följer en diskussion om produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor och hur den kan mätas. De frågor som tas upp är bl.a.:
• Vad vet vi om produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor?
• Vilka metoder kan användas och vilka verksamheter bör utvärderas?
• Vad kan en indikatorbaserad modell säga om utvecklingen i de offentliga verksamheterna?

På seminariet medverkar bl.a.:

Magnus Arnek Fil.dr, Försäkringskassan
Lars Hultkrantz Professor, Örebro universitet
Mats Bergman, Professor, Södertörns högskola
Lena Hagman Chefsekonom, Almega

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Välkomna!


Läs hela programmet.

Rapport