Att lära av de bästa

På seminariet presenteras rapporten Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv, av Johannes Åman.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande.

Mikael Damberg, Vice ordförande, Utbildningsutskottet
Anna Ekström, Generaldirektör, Skolverket
Camilo von Greiff, Forskningsledare, SNS
Mikael Lindahl, Professor i nationalekonomi, Uppsala universitet
Bertil Östberg, Statssekreterare, Utbildningsdepartementet


Se seminariet i efterhand.

Seminarieinbjudan

Rapport