2011:8 Att lära av de bästa – en ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt forskningsperspektiv

Under senare år har det förts en livlig debatt om den svenska skolan. Bakgrunden är bl.a. undersökningar där skolbarns resultat i olika länder jämförs. Att döma av dessa undersökningar tappar Sverige mark, och den nedåtgående trenden fortsätter. Johannes Åmans rapport behandlar de senaste decenniernas svenska skolpolitik. Rapporten tar sin utgångspunkt i internationell forskning och sätter in den svenska skolans utmaningar i ett större sammanhang.

Författare till rapporten är Johannes Åman.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Dagens Nyheter Nya chefer på DN