Hur fungerar en målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården?

Vid seminariet presenteras rapporten Värden i Vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården, av Anders Anell.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Stefan Ackerby, Bitr. chef avd. för Ekonomi och Styrning, SKL
Markus Kallioinen, Beställarchef för vårdval Västernorrland
Jonas Andersson, Regionråd (fp), Västra Götalandsregionen

Anders Anells bilder.
Markus Kallioinens bilder.
Seminarieinbjudan.

Rapport