2010:7 Värden i vården – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården

Rapporten innehåller en genomgång av forskningsresultat och praktiska erfarenheter av mål-baserade ersättningssystem inom hälso- och sjukvården, dvs. ersättning baserad på graden av måluppfyllelse i verksamheterna. De internationella erfarenheterna kommer främst från Stor-britannien och USA. En målbaserad ersättning används dock även av flera landsting i Sverige, som komplement till den fasta ersättningen.

Anders Anell är adj. professor vid Lunds universitet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten