ESO medverkar på medicinska riksstämman

Vid Medicinska Riksstämman deltar ESO med ett seminarium baserat på rapporten Värden i vården  – en ESO-rapport om målbaserad ersättning i hälso- och sjukvården av Anders Anell.

Seminariet leds av Åsa-Pia Järliden Bergström, ESO kansli.

Övriga medverkande:

Magnus Kåregård, Medicinsk rådgivare, Hälsoval Skåne
Staffan Björck, Analysenheten, Västra Götalandsregionen

Anders Anells bilder.

Seminarieinbjudan.

Rapport