Grädde på moset – ska effektiva kommuner belönas?

Det finns skillnader i kommunernas effektivitet i produktionen av välfärdstjänster som skola, vård och omsorg. Dessa kan till del förklaras av att kommunerna är olika, till exempel vad gäller demografi och geografi, och det kommunala utjämningssystemet är utformat för att minska sådana strukturella skillnader. Frågan är om kommunernas egna incitament att effektivisera påverkas negativt av utjämningssystemet. Och om benchmarking kopplat till ett ekonomiskt incitament kan främja kommunernas arbete för effektivitet?

I en ny rapport till ESO, Morot utan piska, undersöker Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid om en statlig premie, vars storlek bestäms av hur en kommun presterar jämfört med andra kommuner med likartade förutsättningar, kan få fart på den kommunala effektiviteten.

Vid webbinariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och diskussion. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Finns det grund för idén att det kommunala utjämningssystemet påverkar kommunernas incitament till effektiviseringar negativt?
  • Vad skulle en statlig effektivitetspremie kosta?
  • Vilka krav ställs på en sådan premie och varför skulle den fungera som ett incitament?

Vid webbinariet medverkar:

Magnus Arnek, rapportförfattare
Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryd
Tore Melin, rapportförfattare
Eva Mörk, professor i nationalekonomi, Uppsala universitet
Anders Norrlid, rapportförfattare
Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner

ESO:s ordförande Hans Lindblad modererar webbinariet.

Seminarieinbjudan med program.

Författarnas bilder.
Eva Mörks bilder.
Annika Wallenskogs bilder.

Rapport