2020:3 Morot utan piska– en ESO-rapport om stärkta incitament för kommunal effektivitet

Hur kommunerna ska ge invånarna god service samtidigt som skattesatsen hålls på en skälig nivå är en tiotusenkronorsfråga. Givet de stora behoven och kommunernas begränsade resurser finns redan starka incitament för att använda skatteintäkterna så effektivt som möjligt. Men en möjlig väg mot ytterligare effektiviseringar är om kommunerna ser och lär av varandra. I den här rapporten till ESO undersöker Magnus Arnek, Tore Melin och Anders Norrlid hur en statlig premie, vars storlek avgörs av hur effektiv en kommun är i jämförelse med andra kommuner med liknande förutsättningar, skulle kunna konstrueras för att ge inspiration och incitament till effektiviseringar. Slutsatsen är att en sådan effektivitetspremie, för att vara legitim, måste bygga på rättvisande beräkningar, gynna rätt sorts åtgärder och inte skapa oavsiktliga effekter. Författarna föreslår därför att premien införs stegvis under en längre tid så förändringar är möjliga om dessa villkor inte uppfylls. För att öka effektivitetspremiens transparens bör den redovisas i form av en ”skuggpremie” några år innan den implementeras. På så sätt kan kommunerna få en god uppfattning om premiens konstruktion och storlek.

Magnus Arnek är nationalekonom med inriktning på effektivisering av offentlig sektor. Magnus har mångårig erfarenhet av statligt utredningsarbete och har bland annat medverkat som samhällsekonomisk expert i flera offentliga utredningar.

Tore Melin är sociolog och var tidigare bland annat ämnessakkunnig vid Finansdepartementet och senior rådgivare vid Riksbanken. Tore har varit huvudsekreterare och expert i flera offentliga utredningar om kommunal statistik och ekonomi.

Anders Norrlid är senior utredare på Rådet för främjande av kommunala analyser med lång erfarenhet av jämförelsearbete i kommun- och regionsektorn. Anders är nationalekonom och har arbetat i flera statliga utredningar med fokus på kommunal ekonomi och verksamhet.

Läs sammanfattning och English Summary.
Pressmeddelande.
Beställ rapporten från Elanders webbplats (extern länk).

Varför har ni skrivit rapporten?

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vad i politiken behöver förändras?

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Ystads Allehanda Ystad uppmärksammas som effektiv kommun
Altinget Efterlyses: En vassare effektiviseringsagenda för kommunsektorn
Jnytt Dystra siffrorna: Här är Habos äldreomsorg sämst i landet
Dagens Samhälle Täbys kvalitetspeng ökar den kommunala effektiviteten
Västerbottens-Kuriren Stor skillnad på kostnader inom förskolan
Täby.se Täby kommun är näst bäst i Sverige på effektivitet
Dagens Samhälle Kommunernas effektivitet kan öka med nytt statsbidrag