Effektiva åtgärder mot brottslighet

Att motarbeta brott är en grundläggande uppgift i det offentliga åtagandet. För att säkra medborgarnas trygghet till en rimlig kostnad är det viktigt att effektiva åtgärder används i alla delar av rättsväsendet. Det är därför angeläget att försöka säkerställa olika åtgärders effekter.

På seminariet presenteras en ny rapport till ESO, Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan, av docent Mikael Priks vid Stockholms universitet. I rapporten diskuteras vad vi vet om straffens, den polisiära närvaron och övervakningens påverkan på individernas benägenhet att begå brott.

På seminariet medverkar:
Mats Persson, professor vid Stockholms universitet
Jerzy Sarnecki, professor vid Stockholms universitet

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad

Rapport