2015:4 Verksamma insatser mot brott? En ESO-rapport om orsak och verkan

Det är centralt att orsakssambanden mellan rättspolitiska åtgärder, t.ex. skärpta straff, och brottslighet klarläggs. Utan denna kunskap är det svårt att bedöma den samhällsekonomiska lönsamheten, dvs. att jämföra nyttan och kostnaden, av olika insatser.

I rapporten undersöks hur verksamma skärpta straff eller åtgärder som ökar upptäcktsrisken är mot brottslighet. För att kunna uttala sig om dessa effekter är att de nödvändigt att de kausala sambanden utreds. Rapporten fokuserar därför på studier som utnyttjar s.k. naturliga experiment som grund för den empiriska analysen.

Mikael Priks är docent vid Stockholms universitet.

Läs sammanfattning och English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

security worldmarket.com Kamerabevakning i kollektivtrafiken kan bidra till mycket mer än säkerhet
Security User Kamerabevakning i kollektivtrafiken kan bidra till mycket mer än säkerhet
securityuser.com Kameraövervakning bidrar till betydande brottsminskning
tidningensyre.se Hårdare tag ger inte mer trygghet
Norra skåne Straff skrämmer bara den som upp­täcks
na.se Hårdare straff minskar inte brott
DN.se Människor är viktigare än pengar