Perspektiv på integration – vart är vi på väg?

En ödesfråga för den svenska ekonomin är hur väl vi lyckas med integrationen i framtiden, särskilt av det stora antalet flyktingar som kommit till Sverige under senare tid.

I två nya rapporter till ESO, Tid för integration av Joakim Ruist och Lönar sig arbete 2.0? av Eva Löfbom, behandlas integrationsfrågor ur olika synvinklar. Ruist analyserar de fyra senaste decenniernas integration och undersöker hur snabbt flyktingar med olika bakgrund och förutsättningar integrerats i Sverige. Löfbom studerar bland annat hur skatter och bidrag påverkar de ekonomiska drivkrafterna till arbete för olika typhushåll.

Vid seminariet presenteras rapporterna. Därefter följer kommentarer och en diskussion om vad vi kan göra för att förbättra nyanländas möjligheter att komma i arbete och integreras i samhället.

Frågor som diskuteras är bland annat:

• Varför har vissa flyktinggrupper haft lättare eller svårare att integreras på den svenska arbetsmarknaden?
• Hur påverkar skatter och transfereringar drivkrafterna att arbeta för nyanlända?
• Vilka åtgärder är mest avgörande för att öka integrationstakten framöver?

Medverkar vid seminariet gör:

Johan Forssell, migrationspolitisk talesperson (M)
Jim Frölander, integrationskoordinator, Filipstads kommun
Mats Hammarstedt, professor, Linnéuniversitetet
Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S)
Eva Löfbom, nationalekonom, Finansdepartementet
Joakim Ruist, fil dr., Göteborgs universitet
Azita Shariati,vd, Sodexo
Annika Sundén, analyschef, Arbetsförmedlingen

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Seminarieinbjudan med program.


Joakim Ruists bilder.
Mats Hammarstedts bilder.
Eva Löfboms bilder.
Jim Frölanders bilder.
Ylva Johanssons bilder.

Rapport