Kris i ekonomin – vad lärde vi oss av pandemin?

Se seminariet i efterhand här:


Författarnas bilder.
Peter Frykbloms bilder.
Ylva Heden Westerdahls bilder.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Tre år har passerat sedan coronapandemins första våg drabbade Sverige.
I ett akut konjunkturläge sjösatte regeringen stora och delvis tidigare oprövade stödåtgärder för att mildra krisens påverkan på företag och hushåll. Vad resulterade de politiska stödåtgärderna i för effekter för företag och hushåll, och vilka lärdomar kan dras inför framtida kraftiga recessioner?

I en ny rapport till ESO, Pandemin och pengarna, studerar Nikolay Angelov och Daniel Waldenström pandemins och stödpolitikens ekonomiska effekter på hushåll och företag i Sverige. I sina analyser använder författarna registerdata över individer och företag med mycket kort tidsfördröjning. Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer ett samtal med experter och forskare. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

• Vilka politiska åtgärder borde användas igen vid framtida ekonomiska kriser?
• Förvärrades krisen av den svenska arbetsmarknadsmodellen?
• Kan konjunkturanalys med kortare tidsfördröjning leda till bättre beslut i nästa kris?

Vid seminariet medverkar:

Daniel Waldenström, rapportförfattare
Joakim Sonnegård, huvudsekreterare Coronakommissionen
Laura Hartman, chefsekonom LO
Nikolay Angelov, rapportförfattare
Peter Frykblom, chefsekonom Tillväxtanalys
Sven-Olov Daunfeldt, chefsekonom Svenskt näringsliv
Ylva Hedén Westerdahl, prognoschef Konjunkturinstitutet

Karolina Ekholm, ordförande i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Inbjudan med program.

Rapport