Sjukförsäkringens drivkrafter

Sjukfrånvaron har länge legat på höga nivåer och den har också varierat mycket över tid. Under de senaste åren har sjukfrånvaron stigit och ökade kostnader för sjukpenningen förutspås.

I en ny rapport, Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet, analyserar forskarna Pathric Hägglund och Per Johansson sjukfrånvarons utveckling och drivkrafterna i dagens sjukförsäkring. Frågor som diskuteras är bland annat:

• Hur speglar sjukfrånvarons utveckling ett försämrat hälsotillstånd eller sämre arbetsmiljö?
• Vilka incitament har olika aktörer i sjukskrivningsprocessen?
• Kan förändringar i sjukförsäkringen ge en lägre, stabilare och mer jämlik sjukfrånvaro?

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer en diskussion om sjukförsäkringens utformning.

På seminariet medverkar:
Pathric Hägglund, Fil. dr, Inspektionen för socialförsäkringen
Per Johansson, Professor, Uppsala universitet
Kristina Alexanderson, Professor, Karolinska institutet
Ann-Marie Begler, Generaldirektör, Försäkringskassan
Johan Forssell, Riksdagsledamot (M)
Mårten Palme, Professor, Stockholms universitet
Annika Strandhäll, Socialförsäkringsminister

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.


Inbjudan.
Författarnas bilder.

Rapport