2016:2 Sjukskrivningarnas anatomi – en ESO-rapport om drivkrafterna i sjukförsäkringssystemet

I rapporten diskuteras vad forskningen säger om begrepp som sjukdom, hälsa och arbetsförmåga, samt incitamenten i dagens sjukförsäkring. Rapporten presenterar förslag till förändringar i sjukförsäkringssystemet som kan ge mindre svängningar i sjukfrånvaron över tid. Förslagen fokuserar på åtgärder som stärker drivkrafterna för aktörerna i sjukskrivningsprocessen på ett sådant sätt att individers arbetsförmåga bättre tillvaratas. En bortre tidsgräns i sjukförsäkringen ses som central för att uppnå en långsiktigt stabil sjukfrånvaro. Vidare föreslås högre krav på vårdgivare som skriver ut sjukintyg, samt större kostnadsansvar för arbetsgivare i samband med sjukfrånvaro. Rapportförfattarna argumenterar också för en tydligare målstyrning av sjukförsäkringens förvaltning, där riksdagen fattar beslut om ersättningsnivåer och slår fast vad som är en acceptabel nivå för sjukfrånvaron.

Pathric Hägglund är Fil. dr i nationalekonomi, Inspektionen för socialförsäkringen.
Per Johansson är professor i statistik vid Uppsala universitet.

Läs sammanfattning och English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

Barometern Mod krävs för att minska sjukfrånvaron
Bohusläningen Vänsterns a-kassa blir en dyr affär
Skaraborgs Läns Tidning Vänsterns a-kassa blir en dyr affär
mvt.se Vänsterns a-kassa blir en dyr affär
Dagens Arena Lita på professionens kunskap om rehabilitering
Timbro En tickande kostnadsbomb: Därför måste sjukförsäkringen reformeras
kristianstadsbladet.se F-kassan gör rätt i att ställa högre krav
vk.se Karin Pihl: Ökad sjukfrånvaro leder till ohållbar situation
norran.se F-kassan gör rätt, sjuktalen måste ner
expressen.se Sverige behöver stupstocken, Löfven
dt.se ”Sjukskrivning kan bli en bekväm lösning”
Sormlandsbygden.se Fler sjukskrivna i länet
Norrteljetidning.se Kvinnorna får betala priset
Svenskt näringsliv Ökad sjukfrånvaro trots god hälsa och arbetsmiljö
DN.se Ta bort de ideologiska skygglapparna
Värmlands folkblad Nej tack till ny stupstock
Norrbottens kuriren Hör Strandhäll inte varningsklockorna?
Svenskt näringsliv Sjukfrånvaron ökar trots god hälsa
Ingenjören Sjukförsäkringen behöver förändras
Västerviks tidningen Så kan sjukfrånvaron minska
Barometern Bråttom att tänka nytt om sjukförsäkringen
Tranås tidning Öka inte arbetsgivarens ansvar vid sjukdom
Arbetet.se Experter: Återinför bortre tidsgräns
DN.se Hanne Kjöller: Farlig förbindelse
Östra småland nyheterna Bortre gräns mot dumhet
DN debatt ”Ökande sjukskrivningar beror inte på ökad ohälsa”
Dagenssamhalle.se Ökande sjukskrivningar beror inte på ökad ohälsa
Helahälsningland.se Minister sågar expertgrupps förslag
Publikt.se Ökad frånvaro beror inte på sämre hälsa
Västerbottens-kuriren Minister sågar expertgrupps förslag
Ekonomistas Ytterligare en viktig rapport från ESO