Behövs en ny folkhälsopolitik?

För att begränsa konsumtionen av alkohol, tobak och spel har de folkhälsopolitiska åtgärderna traditionellt bestått av förbud eller begränsningar av konsumtionsmöjligheterna. Motbok, detaljhandelsmonopol, ensamrätt och minimiålder är några exempel. Alkohol och tobak har även punktbeskattats under lång tid, både av folkhälsopolitiska och fiskala skäl. Medlemskapet i EU och den globala trenden mot ökad rörlighet och handel innebär dock nya förutsättningar för den svenska folkhälsopolitiken.

I en ny rapport till ESO, Synd och skatt, av David Sundén, utvärderas den samhällsekonomiska effektiviteten i de politiska åtgärder som används för att styra konsumtionen av alkohol, tobak och spel.

Vid seminariet presenteras rapporten. Därefter följer kommentarer och ett panelsamtal. Frågor som diskuteras är bland annat:

• Behöver alkoholpolitiken uppdateras?
• Kan mer information om skadeverkningar bidra till bättre beslut?
• Hur ska de folkhälsopolitiska målen nås på bästa sätt?

Medverkar vid seminariet gör bland annat:

Johan Carlson, gd, Folkhälsomyndigheten
Kalle Grill, docent i filosofi, Umeå universitet
Charlotta Rehnman Wigstad, direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotika upplysning
Johan Stennek, professor i nationalekonomi, Göteborgs universitet
David Sundén, författare, ek.dr, Lakeville

Seminariet leds av ESO:s vice ordförande Yvonne Gustafsson.
Seminarieinbjudan med program.

 
David Sundéns bilder.
Johan Stenneks bilder.

Rapport