Grön tillväxt – tillgång eller hinder i miljöarbetet?

Under de senaste årtiondena har organ som FN och OECD lanserat begrepp som syftar till att illustrera hur ekonomisk tillväxt och miljömässigt hållbar utveckling ska kunna förenas. Grön tillväxt är ett sådant. Frågan är vad det egentligen innebär och vad som är skillnaden mellan grön tillväxt och liknande begrepp, som t.ex. grön ekonomi och hållbar utveckling.

I rapporten Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i tiden granskar forskaren Per Kågeson begreppet. Är ”grön tillväxt” praktiskt användbart i det svenska miljömålsarbetet, eller är det bara ett uttryck som används för att motverka uppfattningen att ekonomisk tillväxt inte går att förena med god miljö?

Vid seminariet presenteras rapporten av Per Kågeson. Riksdagsledamot Karin Svensson Smith (MP) och avdelningschefen vid Naturvårdsverket Stefan Nyström kommenterar.
Samtalet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Rapport