2016:5 Grön tillväxt under lupp – en ESO-rapport om ett begrepp i tiden

Grön tillväxt är ett begrepp som introducerats under senare år, jämte begrepp som hållbar utveckling och grön ekonomi, för att visa att ekonomisk tillväxt kan förenas med god miljö. Begreppet har flera definitioner men det finns ingen samsyn om vad begreppet egentligen betyder.

I ESO-rapporten konstateras att begreppet inte är särskilt användbart i det svenska arbetet mot de nationella miljökvalitetsmålen. Däremot har begreppet andra förtjänster, eftersom det betonar kopplingen mellan miljö och ekonomi. En slutsats i rapporten är att det är centralt att åtgärder och styrmedel i miljöpolitiken är kostnadseffektiva.

Per Kågeson är fil dr. i energi- och miljösystemanalys. Innan sin pensionering var Kågeson adjungerad professor i miljösystemanalys på Kungliga Tekniska Högskolan med inriktning på analys av styrmedels kostnadseffektivitet.  

Läs sammanfattning och English summary.
Läs pressmeddelande.
Vid beställning av tryckt exemplar, kontakta ESO-kansliet.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten

Mediarapportering kring rapporten

nyteknik.se ”Konceptet Grön tillväxt saknar substans”