Grön offentlig upphandling – en effektiv miljöpolitik?

På seminariet presenteras rapporten Offentlig upphandling eller gröna nedköp? En ESO-rapport om miljöpolitiska ambitioner av författarna Sofia Lundberg och Per-Olov Marklund.

Seminariet leds av Hans Lindblad, ESO:s ordförande

Övriga medverkande är:

Svante Axelsson, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Gunvor G Ericson, Riksdagsledamot (MP)
Jerker Holm, Professor, Lunds universitet
Sten Nyberg, Professor, Stockholms universitet
Ulf Perbo, Statssekreterare, Socialdepartementet (KD)


Se seminariet i efterhand.

Svante Axelssons bilder.
Ulf Perbos bilder.
Seminarieinbjudan.

Rapport