Den svenska ungdomsarbetslösheten

Den svenska ungdomsarbetslösheten har ökat sedan 1990-talet och är nu på en historiskt sett hög nivå. Utvecklingen är oroväckande och många politiska åtgärder har riktats mot att minska ungdomsarbetslösheten.

I rapporten En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden studerar forskarna Mattias Engdahl och Anders Forslund ungdomars väg till arbete. Frågor som diskuteras är bland annat:

  • Är arbetslöshet ett bra mått på ungdomars arbetsmarknadsrelaterade problem?
  • Vilka ungdomar har störst problem och vilken typ av åtgärder fungerar bäst?
  • Är traditionella instegsjobb för unga på väg att försvinna?

På seminariet presenteras rapporten och därefter följer en diskussion om den svenska ungdomsarbetslösheten.

På seminariet medverkar:

Mattias Engdahl, Fil. dr IBF
Ali Esbati, Riksdagsledamot (V)
Anders Forslund, Professor IFAU
Clas Olsson, Biträdande GD Arbetsförmedlingen
Eskil Wadensjö, Professor Stockholms universitet
Martin Ådahl, Chefsekonom (C)

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Författarnas bilder.

Rapport