En effektiv utrikesförvaltning

På seminariet presenteras rapporten UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en globaliserad värld, av Richard Murray.

Seminariet leds av Lars Heikensten, ESO:s ordförande.

Övriga medverkande:

Mats Bergquist, Docent, fd. ambassadör
Rolf Gustavsson, Journalist och författare
Helena Wockelberg, Fil.dr. Uppsala universitet
Dag Klackenberg, VD Svensk Handel, fd. expeditionschef
Ann Wilkens, Ordf. Sv. Afghanistankommittén, fd. ambassadör
Pierre Schori, Fd. bitr. utrikesminister, kabinettssekr., FN-ambassadör

Rapport