2011:1 UD i en ny sits – organisation, ledning och styrning i en global värld

Diplomatins förutsättningar har förändrats radikalt under de senaste decennierna. Den globala integrationen har på många områden gått mycket snabbt och Sverige har blivit medlem i EU. Utrikesförvaltningens organisation och styrning har dock inte förändrats i någon större utsträckning. Det finns i dag fler svenska diplomater på UD i Stockholm än ute i världen. Därmed finns också uppenbara skäl att diskutera förvaltningens effektivitet.

I rapporten diskuteras hur utrikesförvaltningen bör bemannas, organiseras och styras för att på bästa sätt främja svenska intressen i en globaliserad värld.

Richard Murray är fil.dr. och fd. chefsekonom vid  Statskontoret.

Ladda ner rapporten

Seminarium om rapporten