Samtal om forskningspolitiken

Svensk forskning förväntas vara i nivå med den bästa runt om i världen. Hur når vi detta mål bäst?
För ett samtal om denna fråga bjuder ESO in ett antal forskare och experter i syfte att inför den kommande forskningspropositionen diskutera hur offentlig politik bäst gynnar en framgångsrik svensk forskning.
Frågor som kommer diskuteras vid samtalet är:
• Hur ska forskningen styras?
• Hur ska forskningen finansieras?
• Hur ska universitetens prestationer utvärderas?

Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, ger inledningsvis sina kommentarer.
I samtalet medverkar bland annat:

Shirin Ahlbäck Öberg, Docent och universitetslektor, Uppsala universitet
Stefan Bengtsson, Professor, Rektor vid Chalmers tekniska högskola
Mats Benner, Professor vid Lunds universitet
Agneta Bladh, Ordförande i Vetenskapsrådets styrelse

Kåre Bremer, Professor emeritus, Särskild utredare för Ledningsutredningen
Robert Erikson, Professor emeritus vid Stockholms universitet
Per Krusell, Professor vid Stockholms universitet
Lisbeth Larsson, Seniorprofessor vid Göteborgs universitet
Christina Moberg, Professor, Kungliga Vetenskapsakademiens preses

ESO:s ordförande Hans Lindblad inleder seminariet.
Moderator är Sylvia Schwaag Serger, ledamot i ESO:s styrelse.

En sammanfattning av seminariet hittar du här.

Program 160822.
Bilder från seminariet.

Sagt om seminariet:
University World News