Samtalet om forskningspolitik

Helene Hellmark Knutsson
Många önskemål inför den kommande forskningspropositionen
–Vi vill prioritera basanslagen i den kommande forskningspropositionen för att få bättre långsiktighet. Men vi kommer också att ställa högre krav på uppföljning, till exempel när det gäller jämställdhet och villkoren för unga forskare. Det sa Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, när hon inledde ESO:s samtal om forskningspolitiken.

Därefter följde tre paneldiskussioner, där ledande forskare och företrädare för universitet och forskningsråd samtalade om den svenska forskningspolitiken. Diskussionerna kretsade kring hur forskningen ska styras, finansieras och utvärderas för att vara i klass med den bästa i världen. Flera paneldeltagare ifrågasatte forskningsrådens krav att lärosätena ska vara medfinansiärer i forskningsprojekt, eftersom medfinansieringen äter upp basanslagen och minskar utrymmet för universiteten att själva göra strategiska forskningssatsningar.

Per Krusell Kåre Bremer Shirin Ahlbäck Öberg

Christina Moberg Stefan Bengtsson Agneta Bladh

Problem med stelbenta strukturer, bristande konkurrens och allt för många internrekryteringar debatterades. En central fråga var vilka som ska bestämma inriktningen på forskningen – forskarna själva eller universitetsledningen? En annan fråga där åsikterna gick isär rörde hur forskningens kvalitet ska mätas och utvärderas. Vissa medverkande efterlyste tydliga och kvantitativa mått, andra menade att forskningens kvalitet inte kan fångas i till exempel antal citeringar eller publikationer i tidskrifter. Olika vetenskaper kan behöva använda olika typer av kvalitetsmått, menade några. Andra poängterade att universitetens roll inte bara är att forska utan också att utbilda och bidra till samhällsdebatten.

Lisbeth Larsson Robert Erikson Mats Benner

Inledning:
Hans Lindblad, ESO:s ordförande
Helene Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning

Medverkande:
Shirin Ahlbäck Öberg, Docent och universitetslektor, Uppsala universitet
Stefan Bengtsson, Professor, Rektor vid Chalmers tekniska högskola
Mats Benner, Professor vid Lunds universitet
Agneta Bladh, Ordförande i Vetenskapsrådets styrelse
Kåre Bremer, Professor emeritus, Särskild utredare för Ledningsutredningen
Robert Erikson, Professor emeritus vid Stockholms universitet
Per Krusell, Professor vid Stockholms universitet
Lisbeth Larsson, Seniorprofessor vid Göteborgs universitet
Christina Moberg, Professor, Kungliga Vetenskapsakademiens preses

Moderator: Sylvia Schwaag Serger, ledamot i ESO:s styrelse

Hela seminariet kan ses här.