Bostadsbyggande åt alla inkomstgrupper – vad kan stat och kommuner göra?

Många människor har svårt att hitta en bostad och särskilt besvärligt är det för hushåll med låga inkomster. Köerna till hyreslägenheter växer, trångboddheten ökar och trots att det byggts mycket på senare tid räcker det inte. I en ny ESO-rapport, ”Bygg mer för fler”, diskuterar Thomas Kalbro och Hans Lind statens och kommunernas roll i bostadsbyggandet. Vad kan göras – och av vem – för att förbättra situationen?

Frågor som tas upp är bland annat:

• Ska staten ställa hårdare krav på kommunerna när det gäller att planera för bostäder till hushåll med låga inkomster?
• Hur kan staten underlätta för kommunerna att ta sitt ansvar för bostadsförsörjningen?
• Borde Sverige ta lärdom av vad som görs i andra länder, t.ex. krav på socialt fokus i byggprojekt?

Vid seminariet presenterar författarna rapporten. Därefter diskuteras vad som kan
göras för att få fart på bostadsbyggandet, i synnerhet det som riktar sig till hushåll med låga inkomster.

Medverkar vid seminariet gör:

Thomas Kalbro, professor i fastighetsvetenskap vid KTH
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, tidigare vid KTH
Ann-Sofie Eriksson, sektionschef med ansvar för bostadsfrågor, SKL
Ann Hermansson Alm, vd Karlskogahem AB
Alf Karlsson, statssekreterare med ansvar för boende och byggande
Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro
Björn Wellhagen, näringspolitisk chef, Sveriges Byggindustrier

Seminariet leds av ESO:s ordförande Hans Lindblad.

Författarnas bilder.
Ann-Sofie Erikssons bilder.

Rapport