Är samhällsvetenskaplig forskning till nytta för samhället?

I höst ska regeringen presentera mandatperiodens forskningsproposition. Ledorden är excellens, innovation och internationalisering. Incitamenten som ges till universiteten är viktiga för de enskilda forskarna, men också på samhällsnivå. Om drivkrafterna i akademin, till exempel i form av meritering genom publicering i internationella topptidskrifter, leder till excellenta och internationella forskare i elfenbenstorn minskar antagligen viljan att finansiera forskningen med skattemedel. Sådana tendenser syns troligen först i samhällsvetenskapen. Så hur ser det ut i akademin – vilka krafter verkar för och mot samhällsnyttig forskning och samverkan mellan akademi och det omgivande samhället? Och vad tycker forskare är viktigt i den kommande propositionen?

I en ny antologi till ESO, I samhällets tjänst?, ges både personliga och allmänna perspektiv på den samhällsvetenskapliga forskningen i Sverige. Vid seminariet presenteras delar av antologin och sedan följer ett samtal mellan författare och kommentatorer. Frågor som kommer att diskuteras är till exempel:
• Hur kan forskningens samhällsnytta öka och vad bör betonas i framtidens forsknings- och innovationspolitik?
• Uppmuntras samverkan med det omgivande samhället i akademin?
• Är ökad internationalisering ett problem för ett litet land som Sverige?

Vid seminariet medverkade:

Annelie Roswall Ljunggren, gd, Statskontoret och kapitelförfattare
Lars Hultkrantz, professor emeritus och kapitelförfattare
Leif Lewin, Skytteansk professor emeritus i vältalighet och statsvetenskap
Mats Benner, professor och kapitelförfattare
Sofia Lundberg, professor i nationalekonomi, tidigare rektor för Handelshögskolan i Umeå

Jonas Eliasson, vice ordförande i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

I antologin ingår bidrag av Mats Benner, Anna Dreber Almenberg, Eva Forslund, Magnus Henrekson, Randi Hjalmarsson, Lars Hultkrantz, Magnus Johannesson, Anna Lund, Astri Muren, Annelie Roswall Ljunggren, Bo Rothstein och Sylvia Schwaag Serger. Jonas Eliasson och Maria Vredin är redaktörer.

Seminarieinbjudan med program 240304.

Se seminariet i efterhand här:

Annelie Roswall Ljunggrens bilder.
Mats Benners bilder.
Lars Hultkrantz bilder.

Lyssna på seminariet här (extern ljudfil).

Rapport