En socialförsäkring i takt med tiden

De svenska socialförsäkringarna har utvecklats och förändrats över tid. I dag består utmaningarna av en allt äldre befolkning och en ökad andel utrikes födda, samtidigt som arbetsmarknaden förändras mot mer tillfälliga och mindre förutsägbara jobb. Hur ska en allmän socialförsäkring anpassas för att bibehålla sina syften – att skapa trygghet och sprida risker – i en föränderlig värld?

I en ny rapport till ESO, Tryggare kan ingen vara?, analyserar Andreas Bergh och Agneta Kruse socialförsäkringarna och hur de är konstruerade för att ge skydd mot fattigdom och inkomstbortfall till följd av arbetsoförmåga, sjukdom och ålderdom. Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer kommentarer och samtal mellan experter och forskare. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Vilket skydd är det rimligt att socialförsäkringarna ger personer som av olika skäl inte (löne)arbetat så mycket?
  • Vem ska ha rätt att vara försäkrad och vilka ”respektavstånd” är acceptabla?
  • Ställer dagens arbetsmarknad nya krav på socialförsäkringarna?
  • Rättvisa och tillit är viktiga – men hur upprätthålls dessa värden?

Vid seminariet medverkar:

Andreas Bergh, rapportförfattare
Bettina Kashefi, kanslichef, Kommissionen för skattenytta
Agneta Kruse, rapportförfattare
Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia, Lunds universitet
Annika Sundén, docent i nationalekonomi, tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen

Ann-Zofie Duvander och Peter Thoursie, ledamöter i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Läs hela seminarieinbjudan här:
Seminarieinbjudan 220912

Se seminariet i efterhand här:


Författarnas bilder.
Maria Stanfors bilder.
Annika Sundens bilder.
Bettina Kashefis bilder.

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport