Behövs en ny folkräkning?

De senaste årtiondena har folkräkningarna i Sverige uteslutande bestått av registersammanställningar baserade på folkbokföringsdata. Eftersom folkbokföringen utgör grunden för många myndigheters planering och beslut kan felaktig folkbokföring skapa problem för hela samhället. För att få bättre kontroll över vilka som befinner sig i Sverige vill riksdagen nu stärka kontrollen över folkbokföringen genom att låta Skatteverket ta fram ett förslag på hur en ny storskalig nationell folkräkning kan gå till.

I en ny rapport till ESO, Vem bor här?, beskriver Gunnar Andersson, Andrea Monti och Martin Kolk, hur folkräkningar har genomförts i Sverige sedan 1700-talet fram till idag samt diskuterar brister och möjligheter med dagens folkbokföring. Vid seminariet presenteras rapporten, sedan följer ett samtal mellan experter och forskare. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat:

  • Går det att ta reda på hur många som faktiskt bor i Sverige?
  • Hur används felaktig folkbokföring som grund för välfärdsbrott?
  • Är nya metoder för folkräkning försvarbara även om de leder till stora intrång i människors integritet?

Se seminariet här:


Författarnas bilder.
Anna Flinks bilder.
Lyssna på seminariet här (extern ljudfil).

Medverkande:

Gunnar Andersson, rapportförfattare
Peder Björk, riksdagsledamot (S)
Anna Flink, välfärdsstrateg, Kalmar kommun (på länk)
Lena Lundkvist, demograf, SCB
Peter Sävje, chef för folk- och fastighetsavdelningen, Skatteverket
Boriana Åberg, riksdagsledamot (M)
Richard Öhrvall, forskare i statsvetenskap, Linköpings universitet

Ann-Zofie Duvander, ledamot i ESO:s styrelse, modererar seminariet.

Läs hela seminarieinbjudan här:

Seminarieinbjudan 230308

Nu kan du lyssna på webbinariet här (extern ljudfil).

Rapport